Privacy Policy

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten en activiteiten van Sinzo Media. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en willen transparant zijn over hoe we persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. Lees dit beleid zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij uw gegevens behandelen.

Welke informatie verzamelen we?

Wij kunnen de volgende persoonlijke gegevens verzamelen wanneer u gebruikmaakt van onze diensten:

 • Naam en contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Demografische informatie, zoals leeftijd en geslacht.
 • Informatie die u vrijwillig verstrekt, zoals reacties op onze inhoud of enquêtes.
 • Informatie die wordt verzameld via cookies en soortgelijke technologieën wanneer u onze website bezoekt.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van onze diensten en inhoud.
 • Het verbeteren en personaliseren van uw ervaring.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en marketingcommunicatie, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Het analyseren van trends en statistieken.

Met wie delen we uw gegevens?

Wij delen uw gegevens alleen met derden wanneer dit nodig is om onze diensten te leveren of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

Hoe beschermen we uw gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, diefstal en ongeautoriseerde wijzigingen.

Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht op inzage, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking. Neem contact met ons op om deze rechten uit te oefenen.

Wijzigingen in dit beleid

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om rekening te houden met veranderingen in onze diensten of wet- en regelgeving. Het bijgewerkte beleid wordt op onze website gepubliceerd.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid of de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, neem dan contact met ons op via sinziomedia@gmail.com.

 

CHINESE POKER COMBINATIES

 • Two Pair of Twee Paar  两对 Liǎng Duì

 • Three of a Kind 衝三 Chōngsān of 三张牌 Sān Zhāng Pái

 • Full House 中墩葫蘆 Zhōng Dūn HúLu

 • Four of a Kind 中墩鐵支 Zhōng Dūn Tiězhī 

 • Straight Flush 中墩同花順 Zhōngdūn Tónghuāshùn

 • Four Triples 四套三条 Sìtàosāntiáo

 • Straight Flush 尾墩同花順 Wěidūn Tónghuāshùn 

 • Three Straights 三順子 Sānshùnzi

 • Dragon 一條龍 Yītiáolóng 

CHINESE POKER ROYALTIES

 • 12 Royalties/All Broadways 十二皇族 Shí’èrhuángzú

 • Three Straight Flushes 三同花順 Sāntóng Huāshùn

 • Three Quads 三分天下 Sānfēn Tiānxià

 • All Low2/Highs1全小全大 Quánxiǎo Quándà

 • Full-colored 湊一色 Còuyīsè

 • Four Triples 四套三条 Sìtàosāntiáo

 • Six-and-a-half Pairs 六對半 Liùduìbàn

 • Three Straights 三順子 Sānshùnzi

 • Three Flushes 三同花 Sāntónghuā

You cannot copy content of this page